De wetenschap achter hypnose


Voor veel mensen is hypnose een soort van hocus pocus. Hoe vreemd is het eigenlijk niet dat je terwijl je onder hypnose bent je hersenen nieuwe selectieve suggesties accepteren om daarmee een probleem op te lossen waar je misschien al jaren last van hebt! Hoewel hypnose al ver voor onze jaartelling werd uitgevoerd is de wetenschap tot op de dag van vandaag nog steeds bezig met het onderzoeken hoe het nu werkt... en met welke resultaten. Voor veel mensen is wetenschappelijke onderbouwing van de werking van hypnose belangrijk omdat het de acceptatie verhoogd. Voor anderen geldt vooral de eigen ervaringen met hypnose. Op deze pagina verschijnen regelmatig updates over (wetenschappelijke) publikaties over hypnose en hypnotherapie. Hypnose wint aan populariteit. Terecht. Mogelijk draagt verdere wetenschappelijk onderzoek ook bij aan de kans op acceptatie van hypnotherapie en hypnose als behandelvorm voor zorgverzekeraars.

Medische Hypnose

Hypnose kent een lange geschiedenis maar kreeg vooral meer bekendheid in het einde van de 18e eeuw bij medische behandelingen toen medicatie of chirurgische mogelijkheden nog beperkt waren.

Een onderzoek uitgevoerd door de Mayo Clinic (2005) geeft aan dat er substantieel voordeel te behalen is met hypnose voor patiënten met verschillende ziektes/kwalen.

Recent onderzoek door het AMC, weergegeven in een documentaire, laat zien dat ook zij bij hun patiënten, óók op de langere termijn, goede resultaten zien. De documentaire die hierover gemaakt is is hieronder te zien.

Dave Elman heeft in zijn carrière vooral andere medici geholpen hypnose in te zetten in hun praktijken. Van psychiaters tot tandartsen tot chirurgen, allemaal zagen ze de voordelen voor de patiënt door het inzetten van hypnose.

Is hypnose echt?

Die vraag speelt bij veel mensen. Hoe echt is hypnose? Is het anders dan 'slaap' of volgt de gehypnotiseerde slechts de instructies op van de hypnotiseur? Terwijl vrijwilligers onder hypnose de suggestie kregen een kleur of zwart-wit patronen te zien was duidelijk een toename van hersenactiviteit waar te nemen in dat deel van de hersenen waar kleur wordt waargenomen (d.m.v. PET scan waargenomen). Bij de opdracht zwart/wit te zien was die hersenactiviteit aanzienlijk minder. Dit suggereert dat hypnose niet enkel het volgen van instructies is maar dat er daadwerkelijk een verandering optreedt in de perceptie van het brein.