Hypnose en hypnotherapie toepassen bij kinderen


Het mooie van kinderen is dat ze eigenlijk van nature dagelijks vele malen wisselen tussen fantasie en werkelijkheid. Tussen realiteit en verbeelding. In hun ogen is alles nog mogelijk en kan alles nog veranderen. Het is juist die kracht die benut wordt bij een hypnosesessie met kinderen.

Kritische factor

Zo rond je achtste levensjaar ontwikkelt je bewustzijn een soort filter, de kritische factor.

Dit filter wordt steviger en beter naarmate we ouder worden. Informatie die niet bij ons past wordt door dat filter afgevangen en verworpen. Informatie die wel past laten we door, accepteren we.

Bij hypnose maken we van dit mechanisme gebruik. Suggesties die bij ons passen, ter vervanging van oude, negatieve gedachtes, overtuigingen of emoties, worden weer opnieuw opgenomen in ons (onder-)bewustzijn.

Zelfvertrouwen

Hypnose is fijn en leuk!

Zeker kinderen zijn er nieuwsgierig naar en er meteen door gefascineerd. Het effect van hypnose is snel: Toename van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Het fijne van hypnose is dat je ook weer de controle over jezelf terugneemt. En dat voedt dan weer het zelfvertrouwen. Je ziet je kind als het ware ‘groeien’ in zichzelf door hypnose als hulptechniek in te zetten.

Rol van ouders bij hypnose


Een goede, heldere uitleg over hypnose is zowel van belang voor de ouders als het kind.

Tijdens het eerste gesprek dat met de ouder(s) erbij plaatsvindt wordt tekst en uitleg gegeven en verder geïnformeerd naar wat er speelt bij het kind.

Tijdens de eigenlijke sessie werkt het kind alleen met de hypnotiseur. De ouder bevindt zich dan in een andere ruimte.

De sessie is er bij kinderen vooral op gericht dat ze zélf in staat zijn hun probleem (pijn, angst, onzekerheid etc). de baas te worden. De vaardigheden hiervoor krijgt het kind tijdens de hypnose aangereikt. Denk bijvoorbeeld aan 'tover-poeder' dat ze gaat helpen in hun zelfvertrouwen of juist om zich ontspannen te voelen. Of de volumeknop van een denkbeeldige radio die ze naar behoefte zacht kunnen zetten om bijvoorbeeld hun hoofdpijn terug te dringen. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden, aansluitend op de wereld van het kind, die het kind helpen zich lekkerder en prettiger te voelen.

Hypnose kan al plaatsvinden bij jonge kinderen. Van belang is dat ze de taal redelijk goed machtig zijn en zich goed kunnen uitdrukken.

Waar werkt hypnose bij?


De voorbeelden waar kinderen baat hebben bij hypnose zijn legio. Hieronder staan enkele voorbeelden. Staat dat wat er speelt bij jouw kind er niet bij? Neem gerust contact op om te zien of hypnose zinvol is voor jullie situatie!

10 juli 2019
InSightOut - Hypnose Stress Emotie Eten

Stress en emotie eten: mijn eigen ervaringen met hypnose

Stress en emotie eten kan je aanpakken met hypnose. Zodat je een andere strategie inzet bij stress anders dan je vol te snoepen of te eten... en te zwaar te worden. Soms heb je maar 1 sessie nodig. Soms meerdere. En is het resultaat pas na verloop van tijd merkbaar.